Consultancy

Consultancy

DRS4U biedt een compleet pakket aan diensten gericht op industriële ondernemingen. Doordat ieder productieproces anders is leveren wij maatwerk. Samen met de klant zoeken we naar de beste oplossing. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar investeringen, maar spelen betrouwbaarheid, onderhoudskosten en bedieningsgemak een belangrijke rol.

Maatwerk voor vaak complexe productieprocessen vraagt om gedegen technische kennis en een analytisch vermogen.

Onze aanpak

Intake

In een eerste verkennend gesprek wordt de probleemstelling samen met de klant geformuleerd, het project wordt afgekaderd en de beschikbare informatie geïnventariseerd.

Plan van Aanpak

Op basis van het eerste gesprek stelt DRS4U een projectvoorstel op met daarin het plan van aanpak, de resultaten van het project en een raming van kosten.

Inventarisatie

Bij aanvang wordt de aanpak van het project in detail doorgenomen. Tevens wordt de benodigde informatie verzameld. Vaak worden in deze fase metingen uitgevoerd door DRS4U om ontbrekende informatie te verzamelen.

Uitvoering

DRS4U werkt de oplossingen in detail uit en presenteert de resultaten aan de klant. Samen met de klant worden de definitieve oplossingen geselecteerd en het traject voor de realisatie vastgesteld.